Wouter Perquin Curriculum Vitae

 

W-J. Perquin, (Wouter-Jan), is volledig thuis in de organisatie van evenementen, in Public Relations, Sales Promotion en After Sales voor in het bijzonder winkelcentra en ondernemersorganisaties. Begonnen als pr-functionaris van de Stafgroep Public Relations Midden- en Kleinbedrijf op het hoofdkantoor van de Nederlandsche Middenstandsbank NV (NMB, voorloper van de ING Bank), vijf jaar werkzaam als adjunct-directeur van de Maatschappij Verkoopbevordering Midden- en Kleinbedrijf (zusterorganisatie van MKB Nederland v/h KNOV/NCOV), zeven jaar als directielid van de Projectmanagement & Adviesgroep bv (v/h een zusterorganisatie van Multi Vastgoed bv en Multi Development Corporation bv te Gouda). In de daarop volgende dertien jaar was hij directeur van de Business Relations Company bv (BRC) en hield hij zich vooral bezig met nationale en internationale marketing en communicatieprojecten. Sinds Multi Corporation bv in het leven is geroepen is hij binnen deze werkstructuur werkzaam als Directeur Events, Special Projects & After Sales tot 31 december 2012. Zijn werkzaamheden bestaan tot de genoemde datum hoofdzakelijk uit nationaal en internationaal promotiemanagement van commercieel onroerend goed, met als specialiteit winkelcentra. De passie van Wouter Perquin is met elk event evenredig toegenomen. Vandaar het nieuwe PerqRoos.

Met als motto: Keep Smiling!